Fredagsforedrag arrangeres af menighedsplejen og foregår i Sct. Thomas Huset, Rolighedsbej 23A. kl. 14. Der bydes på kaffe/te og brød. Deltagelse er gratis.

Se mere om de enkelte arrangementer i højre kolonne på hjemmesidens forside.