Der er menighedsrådsmøde sidste tirsdag i måneden kl. 19.30. Henvendelse til menighedsrået kan ske via kirkekontoret.

  Margit Lykke Christensen (formand)

 Charlotte Cappi Grunnet (næstformand, studenterpræst))

Nanna Gurresø (kirkeværge)

 Sanne Aakermann Østrup (kontaktperson)

 Pia Bundgaard Ingels (kasserer)

 Søren Kjær Bruun (studenterpræst)

 Bent F. Petersen

Susanne Frederiksen

Lene Marie Gotholdt

Helle Sørensen

 Ole Vedel Rassmussen

 Christina Mertz Fundrup (sognepræst)

 Vibeke Døssing (sognepræst)

 

Suppleanter:

Stefan Kirkegaard Madsen 

 Rikke Guldborg Hansen 

 Anna Helqvist